آرنگ دیجیتال


 

آرنگ دیجیتال

 
         ***********************
تلگرام فروش تجهیزات ، قطعات ، جوهر و استعلام قیمت 
-> کلیک کنید <-
***********************
تلگرام سفارش طراحی و چاپ
-> کلیک کنید <-
 
 
Blueprint E2/32            

Blueprint Konica 1024 C8k
 
X-Roland 1680C              
 
X-Roland 1800C
 
            X-Roland 2200C
 
X-Roland 3200C             
 
Bossron WT-2000D
 
         SAGA  720-IIP ARMS
 
 
SAGA  1750-IIP ARMS

         SAGA  Label Printer


UV LED Flatbed Printer        
 Roses series - CT1350 
 
 
 

دستگاه چاپ لارج فرمت ، x-roland ، هد اپسون ، epson , DX5 , DX7 , CMYK, عرض 2.20 ، آرنگ ديجيتال ، xl-2200c عرض 1.80 ،1.60 ، 3.20 ، هد کونیکا ، konica 512i , 1024, xl-1600c, xl-1800c,xl-3200c , blueprint c8k , ARMS